Anders Hultman

Anders Hultman är en av våra mest populära konstnärer, född i Göteborg 1945 där han fortfarande bor och hämtar sin inspiration. Han målar tavlor i färgglad, naivistisk stil.

"Blanda Olle Olsson, Hagalund med Lennart Jirlow, stänk över litet av Chagalls drömfantasier och förse det hela med göteborgsk vitsighet. Där har ni Anders Hultmans konst."

Curt Bladh (Sundsvalls tidning)

Anders Hultman