Nito Vega

Nito Vega är född 1961 i Argentina, men är numera bosatt och verksam i Uppsala. Läs mer om honom på www.nitovega.com

Nito Vega - Litografi

Nito Vega - Litografi

Nito Vega - Litografi

Nito Vega - Litografi

Nito Vega - Litografi

Galleri St Erik

Senast uppdaterad 150604